جراحی بازسازی در ایران

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷  /  admin  /  آموزشی  /  0 پیام

بیمار اقای میانسال با سابقه تصادف و پاراپلژی و فلج اندامهای تحتانی از چندین سال قبل که دچار زخم بستر ایسکیال شده است. برای درمان و بازسازی از فلپ جزیره ای چرخشی پشت ران پا استفاده کردیم که در موارد خاص نسبت به فلپ v-y هامسترنگ ارجحیت دارد. در این فلپ با یک برش کمتر احتقان وریدی کمتر محتمل است. مهمترین نکته در این موارد مراقبتهای بعد از عمل می باشد تا زخم بستر عود نکند. 

ارسال نظر
captcha